Tsunami Tour Halloween Edition

Tsunami Tour Halloween Edition

Performers:
Liquid Assassin
Jimi Kanklez
Valo
$10.00 - $13.00 On Ticketfly
All Ages
Tsunami Tour Halloween Edition

Venue Information:
The Loft.
414 E. Michigan Avenue
Lansing, MI, 48933